Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Дарители

 

Дарител: Вид на дарението: Сума в лв:
НИКОЛАЙ ВЪЛОВ ВЪЛОВ  ПАРИЧНО         300.00 
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОЗЛАДЕРОВ ПАРИЧНО         300.00 
ДОБРОМИР ЮЛИЕВ БЕРОВСКИ ПАРИЧНО         200.00 
НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ ПАСКАЛЧЕВ ПАРИЧНО         500.00 
ВЕРГИЛИЙ ХРИСТОВ СИТНИЛСКИ ПАРИЧНО         200.00 
ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ГЕОРГИЕВ  ПАРИЧНО     1 000.00
НИКОЛАЙ ОРЛИНОВ ТИМОВ ПАРИЧНО      1 000.00
КИРИЛ ЖОРОВ ВАНЧЕВ  ПАРИЧНО         500.00
МАРУШКА ИВАНОВА ИСКРЕНОВА ПАРИЧНО      2 500.00
АРСЕНИЯ ИЛИЯНОВА БАШЕВА ПАРИЧНО         300.00
МИЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА ПАРИЧНО         197.50
СВЕТОЗАР ВЕСЕЛИНОВ СЛАВЧЕВ ПАРИЧНО         197.50
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ АПОСТОЛОВ  ПАРИЧНО         297.50
ВЕСЕЛИН ГРИШЕВ ГРИГОРОВ  ПАРИЧНО         297.50
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ ПАРИЧНО         297.50
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ТРИФОНОВА ПАРИЧНО         197.50
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАРКОВА ПАРИЧНО         297.50
ЦВЕТАН РУМЕНОВ КУЗМАНОВ ПАРИЧНО         200.00 лв
МАРИУС ЙОРДАНОВ МАРКОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
НЕДЯЛКА НЕДКОВА РУСЕВА  ПАРИЧНО         300.00 лв
ЙОРДАН ДОНЕВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО         385.00 лв
АСЕН ЙОРДАНОВ ДОНЕВ ПАРИЧНО         400.00 лв
КИИРЕ АТАНАСОВ АРНАУТСКИ ПАРИЧНО         400.00 лв
ЦВЕТАНКА СТОИМЕНОВА КИМЧЕВА ПАРИЧНО         400.00 лв
ЛЮДМИЛА АСЕНОВА ПЕТРОВА ПАРИЧНО         400.00 лв
СИЛВИЯ НИКОЛОВА СТАВРЕВА ПАРИЧНО      2 500.00
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА КРАЕВА ПАРИЧНО         300.00 лв
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕНЧЕВ ПАРИЧНО         388.00 лв
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ГЕНЧЕВА ПАРИЧНО         600.00 лв
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА ПАРИЧНО      1 000.00
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЖГАНЕВ  ПАРИЧНО      1 000.00 
АСЕН ЛОЗАНОВ АСЕНОВ ПАРИЧНО         700.00 
ПАВЛИН МИТКОВ КЕРАНОВ ПАРИЧНО         600.00 
РАНЧО ХРИСТОВ ТАНЧЕВ ПАРИЧНО         700.00 
КОСТАДИН СТЕФАНОВ СУНКОВ ПАРИЧНО         700.00
ВАСИЛ НИКОЛОВ МИЛЕВСКИ ПАРИЧНО         700.00 
МАЯ КРУМОВА ГЕНОВА ПАРИЧНО         297.50 
НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ПЪРВАНОВА ПАРИЧНО         297.50 лв
ФАХРЕДИН ИСМЕТОВ СЮЛЕЙМАНОВ ПАРИЧНО         250.00 лв
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ГАДФАЛОВ ПАРИЧНО         250.00 лв
БИСЕР МИНКОВ УСТОВ ПАРИЧНО         250.00 лв
АНГЕЛ СЛАВОВ ПИСКОВ ПАРИЧНО         250.00 лв
БИСЕР БОЙКОВ ЧЕРНАЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ХРИСТО СЛАВЧЕВ КОНДИЛОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
СТАНИМИРА ДИНЕВА ИВАНОВА ПАРИЧНО         500.00 лв
ТОДОР ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ КОЛЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ХРИСТИЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
АНАТОЛИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
НЕЛИЯ ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА  ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ИВО МИТЕВ ЗМЕЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ЖИВКО ТЕНЧЕВ ЖЕЛЕВ  ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ИВЕТА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ВАЛЕНТИН ТАНЕВ ВАСИЛЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВЕЛИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ ПАРИЧНО         200.00 лв
АНТОН ДИМИТРОВ САРИЙСКИ ПАРИЧНО         500.00 лв
РУМЕН КУЗМАНОВ ХРИСТОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ЗЛАТКО СТОЯНОВ БАНСКИ ПАРИЧНО         400.00 лв
ЦОНКО СТОЯНОВ ЦОНЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ТОДОР СТЕФАНОВ ТАНГЪЛОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ТРИФОН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
СВИЛЕН ХАРАЛАМБИЕВ ГАЛИЛЕЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ЕВГЕНИЙ ЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ТОДОР ДОЙЧЕВ ТОДОРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
МЛАДЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         450.00 лв
КРУМ ГРИГОРОВ СЛАВКОВ ПАРИЧНО         197.50 лв
НЕДЯЛКО САШКОВ КРЪСТЕВ  ПАРИЧНО         197.50 лв
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
РУМЕН ТОДОРОВ ПОПОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ЦИЛО ИЛИЕВ БАЛАБАНОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
РУМЕН АЛЬОШЕВ ЮРЧИЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВЕСЕЛИН БОЙКОВ ДЖАНДЕВ ПАРИЧНО         700.00 лв
АЛБЕРТ ДАНАИЛОВ АТАНАСОВ ПАРИЧНО         400.00 лв
АНТОН ДАНАИЛОВ АТАНАСОВ ПАРИЧНО         400.00 лв
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ОРМАНЛИЕВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА ПАРИЧНО    10 000.00 лв
МАРИЯ ХРИСТОВА ХВОРЕВА ПАРИЧНО         500.00 лв
НИКОЛИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА ПАРИЧНО         350.00 лв
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МЕРДЖАНОВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ИВАН ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОДОРОВСКА ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ЛОРА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА ПАРИЧНО      4 900.00 лв
КАЛИН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ  ПАРИЧНО         297.50 лв
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ЯВОР КАЛИНОВ РАДУЛОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ КАРАЧОРОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ТРАЙЧО ГЕОРГИЕВ СЕМКОВ ПАРИЧНО      3 000.00 лв
ИВАН ЖОРОВ ВОЙНИКОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЕТРАНКА МАРКОВА БАЕВА ПАРИЧНО         500.00 лв
ЖОРО ИВАНОВ ВОЙНИКОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
РОСЕН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ТИХОМИР ДИНЕВ ТОМОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
СПАС АТАНАСОВ ПАШОВ ПАРИЧНО      1 300.00 лв
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ БОРИСОВ ПАРИЧНО         247.50 лв
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ПАРИЧНО         800.00 лв
МИХАИЛ ИВАНОВ МИЛАНОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
СВИЛЕН ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ИЛИАНА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА ПАРИЧНО         247.50 лв
СИЛВИ ОЛЕГОВ НИКОЛАЕВ ПАРИЧНО         297.50 лв
КРАСИМИРА АТАНАСОВА ПЕТКОВА ПАРИЧНО         500.00 лв
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ДАНЧЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЕТЪР СТОЙНОВ ИВАНОВ  ПАРИЧНО         500.00 лв
ИЛИЯН АНЧЕВ АНЧЕВ ПАРИЧНО         500.00 лв
СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ЙОРДАН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
МЛАДЕНА РОСЕНОВА ИЛИЕВА ПАРИЧНО         500.00 лв
СТИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ИЛИЯН ВАНЬОВ КОСТАДИНОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ  ПАРИЧНО         297.50 лв
ПЕЦИ ДЕЧЕВ ПЕЦЕВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ХРИСТО АТАНАСОВ КЪДРЕВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТАБАКОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
НИКОЛА НИКОЛОВ НИКОЛОВ ПАРИЧНО      4 800.00 лв
ДЕНИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЙОНОВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА-ХРИСТОВА ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ДОБРИ МИЛЧЕВ БОЖИЛОВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ БОРАДЖИЕВ  ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЕТЪР ВЕНЕЛИНОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
МАРИАНА СТЕФАНОВА РАДЕВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
РУМЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БАКАЛОВ ПАРИЧНО      3 400.00 лв
ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА ЧАВУШЯН ПАРИЧНО      3 300.00 лв
ЕЛИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ПАРИЧНО      3 300.00 лв
КАЛОЯН МИРОСЛАВОВ ЗАЯКОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
СЛАВ ДЕЧЕВ ДИМИТРОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ВИХРЕН ВАСИЛЕВ ЛАЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ДОБРИ МАРКОВ МАРКОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЛАМЕН ТАНЕВ ТАНЕВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ЦВЕТАН КОСТОВ АСЕНОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
НЕДЯЛКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         800.00 лв
ЖЕЛЯЗКО НЕДЯЛКОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО         400.00 лв
НЕНЧО РАНГЕЛОВ ДИШКЕЛОВ ПАРИЧНО         500.00 лв
ЛЮБОМИР ЙОЧЕВ КРЪЧМАРОВ  ПАРИЧНО         500.00 лв
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ  ПАРИЧНО      1 100.00 лв
ЗЛАТКА ВЪЛЕВА КАЛИЧЕВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ ПАРИЧНО      1 050.00 лв
АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ПАРИЧНО         850.00 лв
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА МОНЯРОВА ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА МИХОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
РОСЕН АНГЕЛОВ МИХОВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ПЕТЯ СТОЯНОВА НЕНОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ДИМИТЪР МАРИНОВ КОЛЕВ ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ПЕНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА ПАРИЧНО      1 000.00 лв
ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
КАТЕРИНА МОМЧЕВА РУСИНОВА ПАРИЧНО         247.50 лв
МАЯ РАНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА ПАРИЧНО         247.50 лв
МАРИЯ МАРИНОВА ЦОНЕВА-ИВАНОВА ПАРИЧНО      4 950.00 лв
АДРИАН ЕНЧЕВ МЕТОДИЕВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ ПАРИЧНО      5 000.00 лв
БОГДАН ХРИСТОВ БОГДАНОВ ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ХРИСТО ВЕЛКОВ ИВАНОВ ПАРИЧНО      4 950.00 лв
ОЛЕГ АНГЕЛОВ ГИЗДОВ ПАРИЧНО      4 950.00 лв
ДИЯНА БАНЧЕВА МЕТОДИЕВА  ПАРИЧНО      4 900.00 лв
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ ПАРИЧНО    10 000.00 лв
ЗАХАРИ МИСКОВ ЗАМФИРОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
МИЛЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ ПАРИЧНО         297.50 лв
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ ПАРИЧНО      4 950.00 лв
КОСТАДИН ВИОЛИНОВ КАЛОНЧЕВ ПАРИЧНО         297.50 лв
ЦЕЦКА ТОДОРОВА МИТОВА ПАРИЧНО         297.50 лв
ВАЛЕНТИН ЕВЛОГИЕВ МИТОВ ПАРИЧНО         297.50 лв
МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ПАРИЧНО         297.50 лв
БОРИСЛАВА МИХАЙЛОВА НАЛБАНТОВА НЕПАРИЧНО      7 800.00 лв
АЛБЕНА СТОЙЧЕВА ДРУМЕВА НЕПАРИЧНО  7 800.0
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".