Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

СИГНАЛИЗИРАЙ

 
За всякакви нередности можете да сигнализирате и на телефон: 02 981 0307

 
Лични данни:
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
   
Домашен адрес:
Пощенски код
Град / село
Община / район
Област
Улица
 (№, Ж.К., блок, вход, етаж, апартамент)
   
Контакти:
Телефон за връзка
E-mail
   
Вашият сигнал:
Кратко описание
Приложение 1
Приложение 2
   
С настоящото Заявление:
  1) Декларирам, че съм съгласен/на подадените от мен данни и материали (във връзка със сигнала) да бъдат използвани от компетентните органи при изясняване на обстоятелствата около възникналия проблем.
2) Запознат/а съм, че за подадена невярна информация и факти може да се потърси съдебна отговорност.
 
АКЦЕНТИ
Контакти | RSS | Карта на сайта
Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".