Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Лични данни:
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
   
Домашен адрес:
Пощенски код
Област
Община
Улица
 (№, Ж.К., блок, вход, етаж, апартамент)
   
Контакти:
   
Образование:
   
(от най-високото завършено образование)
   
Занятие:
(или студент, безработен, пенсионер)
(за учащи - учебно заведение)
   
С настоящото Заявление:
 Изразявам желанието си да бъда член на "Ред, законност и справедливост" (РЗС).
 Заявявам, че съм запознат/а с Устава и програмните документи на партия "Ред, законност и справедливост", приемам нейните цели и ще съдействам за постигането им.
 Декларирам, че не членувам в друга политическа партия.
 Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени от РЗС във връзка с регистрацията ми като член на партията..
 
АКЦЕНТИ
Контакти | RSS | Карта на сайта
Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".